Делатност

kramer

Претежна делатност Јавног комуналног предузећа „Нискоградња“  је изградња путева и  аутопутева.
Осим наведене делатности предузеће се бави и:
–      Изградњом мостова и тунела;
–      Рушење објеката;
–      Припрема градилишта;
–      Производња производа од бетона и украсног –  камена,кречњака,гипса,креде;
–      Производња свежег бетона;
–      Производња асфалтне масе;
–      Друмски превоз терета;
–      Изнајмљивање и лизинг камиона;
–      Изнајмљивање и лизин машина и опреме за грађевинарство;
     

 


Оснивачки акт предузећа