Скочи на садржај

Контакт:

  Пун назив предузећа: Јавно комунално предузеће“Нискоградња“
Адреса: Ужице, Међај 19

    Шифра делатности: 4211
         Матични број: 07221436
         ПИБ: 100597962
        Текући рачун:160-7379-55
         Интрнет адреса:
 https://niskogradnja.co.rs
          Е- пошта: niskoue@niskogradnja.co.rs

Телефони предузећа: 031/ 513-054, 513-643, 514-253,
Факс: 031/513-854
Асфалтно бетонска база:031/531-976
Радионица: 031/533-456
Каменолом: 031/571-383

 Информатор о раду: https://informator.poverenik.rs/informator? org=zTiHR6GcJAgpH6g4X