Пун назив предузећа: Јавно комунално предузеће“Нискоградња“
          Адреса:
Ужице, Међај 19
          Интрнет адреса: https://niskogradnja.co.rs/

          Е- пошта: niskoue@niskogradnja.co.rs


          Шифра делатности: 4211
          Матични број: 07221436
          ПИБ: 10597962
          Текући рачун:160-7379-55

Телефони предузећа: 031/ 513-054, 513-643, 514-253,
Факс: 031/513-854
Асфалтно бетонска база:031/531-976
Радионица: 031/533-456
Каменолом: 031/571-383
Help:EHelp1:C i *