Скочи на садржај

Јавно комунално предузеће „НИСКОГРАДЊА“УЖИЦЕ

Јавно комунално предузеће “Нискоградња“ основано је 26.09.1963. године, решењем Скупштине општине Ужице као самостална установа под називом “Дирекција за путеве и улице“ СО Т. Ужице. Од тада па до данас предузеће је у складу са законским прописима мењало називе , а увек је обављало делатност од општег интереса.
Као Јавно комунално предузеће послује од 21.12.1989.године, када оснивачким актом СО Ужице добија назив: Јавно комунално предузеће “Нискоградња“ са седиштем у Ужицу, Међај 19, под којим послује и данас.
Претежна делатност предузећа је : изградња путева и аутопутева. У летњој грађевинској сезони бави се изградњом и одржавањем саобраћајница на територији Града Ужица, а у зимском периоду чишћењем коловоза од снега и леда. Поседујемо постројења за производњу асфалтне масе и бетона и механичарску радионицу у Севојну, као и сопствени каменолом у Љубањама.

Где се налазимо: https://maps.app.goo.gl/Ddfbd3Uwe39N857g8