Надзорни одбор и директор

 

Директор

СНЕЖАНА МИЛУТИНОВИЋ, дипломирани економиста, рођена у Ужицу 23.12.1971.године, удата, мајка два сина.

Образовање: Дипломирала на Високој пословно-техничкој школи у Ужицу (предмет образовања: предузетништво),а затим дипломирала на Факултету за пословну економију Ваљево (предмет образовања: финансије, банкарство и берза).

Додатна знања: Положен испит за Службеника за јавне набавке, додатно усавршавање из области финансијско, правно и буџетско пословање привредних друштава, буџетских корисника и јавних предузећа. Додатно усавршавање метода и техника израде пројеката за добијање бесповратних средстава из фондова ЕУ. Положен возачки испит ( Б категорија). Знање рада на рачунару (Microsoft Оffice), познавање руског језика.

Радно искуство:

 • од априла 2016. године ЈКП Нискоградња на месту директора предузећа;
 • од априла 2015.- априла 2016. године ЈКП Нискоградња као вршилац дужности директора;
 • од јануара 2013.- априла 2015. године ЈКП Нискоградња на месту помоћника директора за финансијско-комерцијалне послове;
 • од 2006.-2012. године радила на повременим и привременим пословима и помоћним пословима продаје, набавке, рачуноводстава као извршилац; од 1991.-1994. године радила на пословима продаје као извршилац.

Надзорни одбор-решење о именовању

Назорни одбор

НАТАША МИЛОВИЋ СТЕФАНОВИЋ, председник НО
Рођена 25.05.1963.год. у Ужицу.

Образовање: Завршила специјалистичке студије на „Високој пословно техничкој школи“ у Ужицу-грађевински смер, са звањем специјалиста струковни инжењер грађевине, поседујем извођачку лиценцу.

Радно искуство:

 • Радила 22. године у некадашњој ЈП „Дирекцији за изградњу“ Ужице у урбанистичкој служби као урбаниста;
 •  01.12.2016.год. прешла у Градску кућу укидањем „Дирекције за изградњу“ и оснивањем Градске управе за инфраструктуру и развој Ради на пословима руководиоца одељења за комуналне послове.
  – Контакт: natasa.milovic@uzice.rs

ДАНИЛО О. ЛУКОВИЋ, члан НO
Датум рођења: 12. Октобра 1956. године, Шљивовица, Чајетина, Република Србија.

Образовање: Економски факултет, дипломирани економиста, смер: економика и организација пословања , Универзитет Крагујевац.

Радно искуство:

 • Од септембар 1981. до 1. јул 1982.године, радио као професор у Средњој економској школи „ Младост“ Ужице
 • Од 26. децембар 1983. – 1. март 2000. године – Самостални референт комерцијалних послова 1983-1986. и Комерцијални директор 1986. до 2000. године „ Фабрика коже Ужице“ АД Ужице
 • Од марта 2000 – 13. јул 2003.године – Помоцник дирктора ДП „ Ваљаоницапромет“ СОУР Ваљаоница бакра и алуминијума Севојно;
 • 13. јул 2003 – 25. децембар 2005.године – Комерцијални директор „Фабрике коже Ужице“ АД Ужице, као и ВД директора „Фабрике коже Ужице“ АД Ужице;
 • 25.децембар 2005. – 21.октобар 2014.Регионална привредна комора Ужице: Менаџер за ванпривреду; 
 • 27. фебруар 2007.године – Директор Привредног друштва „ Комора-Пројект“ д.о.о. Ужице;30. новембар 2009.
 • 21.октобар 2014.године – Комерцијално-финансијски менадзер РПК Ужице;
 • Април 2018.године – одборник Скупштине градске општине Севојно, Председник комисије за мандатно-имунитетска питања.

Посебна знања: сертификат овлашћеног ревизора за књиговодственорачуноводствене послове, овлашћени судски вештак за технологију коже и производе од коже;

– Страни језик: руски;
– e-mail: lukovicdanilo@gmail.com

ЂУРИЋ МИРЈАНА, члан НО (представник запослених у НО)
Дипл.економиста, рођена у Ужицу 1964.године.
Образовање: Завршен економски факултет у Београду.
Радно искуство:

 • У периоду од 1996. године ради послове у струци („Голд центар“Ужице -комерцијалнни послови;
 • „Фротекс“а.д Ужице – самостални референт извоза и комерцијално-финснсијски директор;
 • „Кредитно експортна банка“ Београд, филијала Ужице – помоћник директора филијале;
 • ЈКП„Нискоградња“ – запослена од 2009. године, где је обављала послове помоћник директора за фин.-ком.послове, а тренутно је на пословима шефа комерцијалне службе.
  -Контакт: mirjana.djuric@niskogradnja.co.rs