Скочи на садржај

Надзорни одбор и директор

Директор

СНЕЖАНА МИЛУТИНОВИЋ, дипломирани економиста, рођена у Ужицу 23.12.1971.године, удата, мајка два сина. Образовање: Дипломирала на Високој пословно-техничкој школи у Ужицу (предмет образовања: предузетништво),а затим дипломирала на Факултету за пословну економију Ваљево (предмет образовања: финансије, банкарство и берза).

Додатна знања: Положен испит за Службеника за јавне набавке, додатно усавршавање из области финансијско, правно и буџетско пословање привредних друштава, буџетских корисника и јавних предузећа. Додатно усавршавање метода и техника израде пројеката за добијање бесповратних средстава из фондова ЕУ. Положен возачки испит ( Б категорија). Знање рада на рачунару (Microsoft Оffice), познавање руског језика.

Радно искуство:

  • од априла 2016. године ЈКП Нискоградња на месту директора предузећа;
  • од априла 2015.- априла 2016. године ЈКП Нискоградња као вршилац дужности директора;
  • од јануара 2013.- априла 2015. године ЈКП Нискоградња на месту помоћника директора за финансијско-комерцијалне послове;
  • од 2006.-2012. године радила на повременим и привременим пословима и помоћним пословима продаје, набавке, рачуноводстава као извршилац; од 1991.-1994. године радила на пословима продаје као извршилац.

Надзорни одбор-решење о именовању

НАДЗОРНИ ОДБОР

Председник Надзорног одбора

Име и презиме: СЛАВИША ДИМИТРИЈЕВИЋ

Датум рођења: 16.02.1968.год.

Формално образовање:

1987-1994    Универзитет у Крагујевцу, Машински факултет  смер машинске конструкције, звање- дипломирани машински инжењер

1984-1986    Техничка школа “Радоје Марић“,Ужице , звање – машински техничар конструктор

1982-1984  Ужичка гимназија “Миодраг Миловановић-Луне“ , Ужице,  усмерено образовање

1974-1982    Основна школа “Браћа Јечменица“, Ужице

Радно искуство:

23.12.2021до сада – Назив и седиште предузећа:   „Аеродроми Србије“ д.о.о.

Радно место: стручни сарадник за технику, објекте и инфраструктуру службе аеродром Поникве

Опис радног места:Организује техничко одржавање целокупне опреме, објеката аеродромског комплекса, возила и инсталација на аеродрому. Израђује планове одржавање опреме и објеката, прати и евидентира утрошак горива, мазива, резервних делова и потрошног материјала

17.10.2017-23.12.2021Назив и седиште предузећа: ЈП Аеродром Поникве

радно место: в.д. директор и директор

Опис радног места:Представљање и заступање Предузећа, организовање рада , праћење резултата рада, предузимање свих мера неопходних за успешно обављање послова Предузећа….

2010 -2017     Назив и седиште предузећа:      Техничка школа, Ужице

Радно место: професор машинске групе предмета

Опис радног места:предајем машинску групу предмета као и предмете  који се баве проучавањем рада рачунара, интернет технологија,програмирање у програмским језицима C,C++,Pascal, моделовањем и пројектовањем у 3D

23.3.- 17.10.2017 – Назив и седиште предузећа: ЈКП “Водовод”, Ужице

Радно место:члан Надзорног одбора

Опис радног места:  доношење одлука и управљање радом Установе

 1.12.2016- 10.01.2020 – Назив и седиште предузећа: Студентски центар Ужице , Ужице

Радно место: преседник Управног одбора

Опис радног места: доношење одлука и управљање радом Установе

2014-2015  – Назив и седиште предузећа:“24 Септембар“ , Ужице

Радно место: преседник скупштине

Опис радног места:доношење одлука и управљање радом предузећа.

2012-2016-Назив и седиште предузећа:Техничка школа „Радоје Љубичић“

Радно место: члан Школског одбора Техничке школе „Радоје Љубичић“

Опис радног места:  заменик преседника Школског одбора Техничке школе „Радоје Љубичић“

1998-2009- Назив и седиште предузећа:      “24 Септембар“ , Ужице

Радно место: шеф информационог система

Опис радног места: израда програма за књиговодство, рад са базама података у foxpro-у,одржавање система(мреже) са Unix оперативним системом, поправка рачунара, набавка рачунарске опреме, руководиoц тима за увођење ISO стандарда

1995-1998- Назив и седиште предузећа:      “24 Септембар“ , Ужице

Радно место:  инжењер у развој I- руководилац  развојног тима

Опис радног места: у овом периоду сам имао приправнички стаж у трајању од годину дана, и годину дана сам био технолог машинске производње, затим сам руководио тимом за конструисање нових производа и усавршавање постојећих производа из постојећег производног програма.

Додатна знања и вештине:

Војна обавеза:         регулисана 1986/87

Возачка дозвола:    дозвола Б категорије

Брачно стање: ожењен

Деца: три девојчице