Скочи на садржај

Организациона структура

Организациони делови предузећа су образовани на основу сродних послова који се обављају.

Организациони делови су следеће радне јединице и службе:

  1. Радна јединица градња
  2. Радна јединица асфалтно-бетонска база
  3. Радна јединица каменолом
  4. Радна јединица грађевинска механизација, транспорт и одржавање
  5. Финансијска служба
  6. Комерцијална служба
  7. Општа служба