Организациона структура

Организациони делови предузећа су образовани на основу сродних послова који се обављају.

Организациони делови су следеће радне јединице и службе:

  • Радна јединица градња
  • Радна јединица асфалтно-бетонска база
  • Радна јединица каменолом
  • Радна јединица грађевинска механизација, транспорт и одржавање
  • Финансијска служба
  • Комерцијална служба 
  • Општа служба