Контакт

Пун назив предузећа: Јавно комунално предузеће“Нискоградња“
Адреса:
Ужице, Међај 19
Интрнет адреса: http://niskogradnja.co.rs/
Е- пошта: niskoue@niskogradnja.co.rs


Шифра делатности: 4211
Матични број: 07221436
ПИБ: 10597962
Текући рачун:160-7379-55


Телефони предузећа: 031/ 513-054, 513-643, 514-253,
Факс: 031/513-854
Асфалтно бетонска база:031/531-976
Радионица: 031/533-456
Каменолом: 031/571-383

 

 

 

 

Help:EHelp1:C i *