ЈАВНА НАБАВКА (УСЛУГЕ) ОСИГУРАЊА ЈНМВ 01-16/2 )

ЈАВНА НАБАВКА  ПОПРАВКА И ОДРЖАВАЊЕ  ВОЗИЛА

ЈАВНА НАБАВКА ЕКСПЛОЗИВА

ЈАВНА НАБАВКА ПРОИЗВОДИ ОД БЕТОНА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ПРЕВОЗА

ЈАВНА НАБАВКА ЦЕМЕНТА

ЈАВНА НАБАВКА: МОТОРНО ТЕРЕТНО ВОЗИЛО -ПОЛОВНО

ЈАВНА НАБАВКА: ДОСТАВНО ВОЗИЛО -ПОЛОВНО

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЦРНЕ И ОБОЈЕНЕ МЕТАЛУРГИЈЕ (01-16/10)

УСЛУГА  ИСПИТИВАЊА АСФАЛТА,АГРЕГАТА И БИТУМЕНА (01-16/16)

НАБАВКА ДОБАРА -ОПРЕМА И СРЕДСТВА ЛИЧНЕ ЗАШТИТЕ ПО ПАРТИЈАМА (01-16/19)

НАБАВКА ДОБАРА -ГУМЕ ( 01-16/1)