01. Осигурање имовине, возила и лица (ЈН бр. 01-17/1)
02. Услуге превоза тампона,земље,агрегата, асфалтне масе ( ЈНМВ бр.01-17/2)
03. Поправка и одржавање моторних возила и припадајуће опреме ( ЈНМВ бр.01-17/4)
04. Набавка експлозива ( ЈНМВ бр.01-17/5)
05. Набавка вибрационог ваљка ( ЈНМВ бр.01-17/6)
06. Набавка уља, мазива и друга средства заштите  ( ЈНМВ бр.01-17/14)
07. Набавка добара – гуме  ( ЈНМВ бр.01-17/13)