1. Услуге осигурања (ЈНМВ) 01-18/1

2. Набавка ел.енергије (ЈНВВ) 01-18/5

3. Услуга превоза (ЈНMВ) 01-18/3

4. Јавна набавка експлозивног материјала (ЈНMВ) 01-18/5

5. Услуге поправке и одржавања моторних возила, машина и припадајуће опреме (ЈНMВ)01-18/4

6. Јавна набавка  – добра- резервни делови (објављено 20.07.2018.)

7.  Јавна набавка  – добра- отворени поступак : уље за ложење, евро дизел, евро премиум БМБ 95 и течни нафтни гас (објављено 14.08.2018.)

8. Јавна набавка  – добра- отворени поступак:евро битумен за путеве 50/70 и катјонска нестабилна битуменска емулзија КН 60  (бр. 01-18-7 ОП), (објављено 14.08.2018.)

9. Јавна набавка  – добра- отворени поступак :  индустријска со за посипање путева  (објављено 15.08.2018.)

10. Јавна набавка  – добра- отворени поступак из ког се закључује оквирни споразум : камени агрегат (01-18/10 ОП ) (објављено 22.08.2018.)

11. Јавна набавка мале вредности – Набавка коришћене опреме за зимску службу (Објављено 21.12.2018.)

****План ЈН за  2019. (1)