Организациона структура

У предузећу су утврђени следећи организациони делови:

 • Директор предузећа — direktor@niskogradnja.co.rs
 • Техничка служба        — teh.direktor@niskogradnja.co.rs
  – Грађевинска оператива  — operativa@niskogradnja.co.rs

  – Производња асфалта и бетона
  – Производња камена и камених агрегата
  – Механизација 
  – Радионица
 • Финансијско-комерцијална служба —  fin.kom.služba@niskogradnja.co.rs
  – Финансијска служба

  – Комерцијална служба
 • Правна, кадровска и општа служба —-  pravna.sl@niskogradnja.co.rs