Делатност

 
Претежна делатност предузећа је изградња путева и аутопутева.
Осим наведених делатности предузеће и:

 

Изградњом мостова и тунела;
– Рушење објеката;
– Припрема градилишта;
– Производња производа од бетона и украсног -камена,кречњака,гипса,креде;
– Производња свежег бетона;
– Производња асфалтне масе;
– Друмски превоз терета;
– Изнајмљивање и лизинг камиона;
– Изнајмљивање и лизин машина и опреме за грађевинарство;

Каменолом Рид у Љубањама