Делатност

kramer

 • Претежна делатност предузећа је изградња путева и аутопутева.
  Осим наведене делатности предузеће се бави и:
  Изградњом мостова и тунела;
  – Рушење објеката;
  – Припрема градилишта;
  – Производња производа од бетона и украсног -камена,кречњака,гипса,креде;
  – Производња свежег бетона;
  – Производња асфалтне масе;
  – Друмски превоз терета;
  – Изнајмљивање и лизинг камиона;
  – Изнајмљивање и лизин машина и опреме за грађевинарство;
 • Организациона структура-http://niskogradnja.co.rs/o-preduzecu/organizaciona-struktura-preduzeca/