Јавне набавке мале вредности 2017.

01. Осигурање имовине, возила и лица (ЈН бр. 01-17/1)
02. Услуге превоза тампона,земље,агрегата, асфалтне масе ( ЈНМВ бр.01-17/2)