Историјат

Предузеће је основано 26.09.1963.године, решењем Скупштине општине Ужице, као самостална установа,под називом „Дирекција за путеве и улице“ СО Т.Ужице. Од тада па до данас,предузеће је мењало називе,али је увек обављало делатност од општег интереса.
Тако је 13.12.1973. године добило назив Комунално предузеће за путеве и улице „Нискоградња“ Титово Ужице, а од 1987.године пререгистрован назив у Комунална радна организација за путеве и улице „Нискоградња“.

Од 21.12.1989.године, предузеће послује под садашњим називом Јавно комунално предузеће“Нискоградња“Ужице.
Претежна делатност предузећа је изградња путева и аутопутева. Седиште предузећа је у Ужицу, Међај 19.

 

Објављено под Uncategorized | 1 коментар